Thông tin người dùng

Chúng tôi cam kết sẽ không chia sẻ dữ liệu, thông tin người dùng như: tên, số điện thoại, email, địa chỉ, … cho bất cứ cá nhân hoặc công ty nào. Tuy nhiên nếu cũng có vài trường hợp đặc biệt, chúng tôi có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng, ví dụ như để ngăn chặn các mối đe dọa về sức khỏe, tính mạng hoặc mục đích thực thi pháp luật.

Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin dữ liệu cá nhân của người dùng, bạn đọc sẽ được lưu trữ đến khi chúng tôi nhận được yêu cầu gỡ bỏ. Còn lại trong tất cả các trường hợp thì thông tin cá nhân của bạn đọc sẽ được chúng tôi bảo mật trên hệ thống của website.

Cam kết của chúng tôi

Chúng tôi cam kết sẽ không cài bất cứ phần mềm độc hại, virus hay bất kỳ tool hoặc công cụ nào trên website

Người dùng không được có những hành vi làm nghẽn website, ddos website dưới bất kỳ hình thức nào. Điều đó là đồng nghĩa với việc bạn đang vi phạm pháp luật về an ninh mạng.