Để tránh việc tranh chấp cũng như bảo vệ quản quyền tác giả của website tammabathien.com. Ngay sau đây chúng tôi xin được thông báo một số điều liên quan đến nội dung, hình ảnh đăng tải như sau:

Thông tin bản quyền

Những nội dung được chia sẻ trên website tammabathien.com như: nội dung bài viết, hình ảnh, logo, banner, … đều được chính tác giả Tú Võ (admin) biên soạn nên thuộc quyền sở hữu của tammabathien.com.

Quy định về chia sẻ nội dung

  1. Tammabathien.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung đăng tải lên web và chúng tôi hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm bản quyền của nội dung. Chính vì vậy, các bạn đọc không được phép sử dụng nội dung, hình ảnh,… trên web tammabathien.com mà chưa có sự đồng ý của chúng tôi.
  2. Bạn đọc có thể được sử dụng nội dung, hình ảnh,.. của chúng tôi nhưng phải được sự đồng ý của tác giả Tú Võ để tránh việc gây hiểu lầm cho người đọc.
  3. Tammabathien.com có nội dung được biên soạn hoàn toàn bằng ngôn ngữ Tiếng Việt, cho nên chúng tôi sẽ không chấp nhận cá nhân hay đơn vị nào tự ý chuyển đổi nội dung sang các ngôn ngữ khác như: Spainish, English, Swedish,… nếu chưa được chúng tôi chấp nhận.
  4. Chúng tôi sẽ cho phép bạn sử dụng nội dung với mục đích tham khảo, chia sẻ hay sao chép nội dung đăng tải lên các trang khác, nhưng bắt buộc bạn phải để lại trích dẫn nguồn theo dạng: “Nguồn: “tammabathien.com”.

Những yêu cầu bản quyền về nội dung của chúng tôi đưa ra là không khó, cho nên luôn mong các bạn đọc hãy có ý thức trước khi thực hiện một việc làm có liên quan đến bản quyền nội dung của web chúng tôi, hãy vì một cộng đồng tôn trọng bản quyền.

Xin cảm ơn!